produtos

Procesamento intelixente

Un taller estándar comercial que integra seguridade, protección ambiental, intelixencia, integración e sistema, especialmente creado para empresas de preparación agroquímica

Envases intelixentes

Envasado totalmente automático de líquidos como concentrados emulsionables e fertilizantes solubles en auga. Toda a liña adopta unha estrutura de dúas capas ...

Almacenamento intelixente

Usar bastidores e apiladores tridimensionais e outros equipos para facer que o apilador camiñe nas direccións horizontais e verticais nos carrís entre os bastidores tridimensionais

Servizo EPCM de fábrica intelixente

A combinación de prácticas avanzadas en industrias relacionadas na casa e no estranxeiro e a nosa experiencia práctica na industria dinos que o modelo EPCM é relativamente ...